MONTÁŽ REKLAMNÝCH PÚTAČOV A TABÚĽ

Inštalácia reklamných pútačov, tabúľ a podobných predmetov bez použitia plošín, oprava zariadení vo výškach. 

 

Referencie

  • Soitron (Zvolenská cesta, BB)
  • Apartmány Slos (centrum BB)
  • Autosalón H&M (mestská časť Jakub v BB)
  • Prima Zdroj (montáž)
  • montáž politickej reklamy v Banskej Bystrici
  • Harmanecké papierne - Harmanec (7 bilbordov)

 

Fotogaléria